Gizlilik Politikası – Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni (“Rıza Metni”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Rıza metni, Kullanıcı Hizmet  Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada ayrıca tanım yapılmayan ifadeler ilgili metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.

İşbu Rıza metninin amacı, Bizim Dadı tarafından işletilmekte olan bizimdadi.com (“Site”) ile  işletilmesi sırasında Site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları/hizmet verenleri (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Bizim Dadı ile paylaşılan veya Bizim Dadı’nın, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

  Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda Bizim Dadı tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Rıza metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Hesap oluşturduğunuzda; ( ilan/özgeçmiş yayınlama, kayıt olma sırasında veya paket satın alma sırasında )

Kimlik verisi; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz , TC Kimlik numaranız, oturum, çalışma izin belgenize ilişkin bilgiler

İletişim verisi; E posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, her türlü ses ve video kayıtları

Sitedeki faaliyetleriniz kapsamında gerçekleştirilen işlemler sırasında

 • bakım talepleriniz,
 • aldığınız bakım hizmetinin özellikleri,
 • bakım hizmeti alınan kişiye ilişkin doğum tarihi, cinsiyet, sağlık bilgileri ve bunun gibi bilgiler
 • bakım hizmeti alınan yerin adresi ve özellikleri,
 • bakım hizmeti veren kişiye ilişkin kişisel bilgiler, eğitim bilgisi, sağlık bilgileri, uyruğu, CV’sinde yer verdiği diğer bilgiler, fotoğraf, video ve bunun gibi bilgiler,
 • verdiğiniz referans kişilerine ilişkin bilgilerin teyit edilmesi,
 • ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler, ve tüm yaptığınız işlemler sonucunda ortaya çıkan, ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı olan işlemler ilgili içerikler,

Kimliğinizi doğrulayabilmek veya tespit edebilmek için yürürlükteki kanunlar uyarınca toplamamız ve işlememiz gereken veya buna izin verilen diğer bilgiler;

Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar,

Bazı hallerde, hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret içeren ve sair istenmeyen hususlar yaşandığına ilişkin kullanıcılarımızdan veya üçüncü kişilerden gelen şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla haberleşme ve diğer yazışma içerikleri,

Site’de ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler (“Çerezler”) kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile sağlanan Site görüntüleme istatistikleri, Siteye gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendiren URL, reklam verileri, IP adresiniz, göz atma geçmişiniz ve web log bilgileriniz gibi bilgisayar, telefon, tablet vb. ve bağlantı bilgileri,

Sosyal medya siteleri ile bilgi paylaşımınıza veya hesabınızı oluşturmak veya ilgili sosyal medya sitelerine hesabınızı bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin verebiliriz. Bu sosyal medya siteleri, bize (görüntülediğiniz içerik, beğendiğiniz içerik ve size gösterilen veya tıklamış olabileceğiniz reklamlar hakkında bilgiler gibi) ellerinde bulundurdukları birtakım kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. Sosyal medya sitesi tarafından yönetilen bir hesabı, Bizim Dadı hesabınız ile ilişkilendirerek ve bu bilgilere erişimimiz için izin vererek, bu sosyal medya siteleri tarafından sunulan bilgileri, fotoğraf ve videolarımızı ve bu Rıza metni uyarınca toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve muhafaza edebileceğimizi kabul edersiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Rıza metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

Topladığımız kişisel verileri, bakıcılar tarafından verilen bakım hizmetler ve Bizim Dadı personeli tarafından gerçekleştirilen bakıcı bulma hizmetleri (“Hizmetler”) ve uygun bakıcıyı bulmak için Site’de yer alan ürünleri (“Ürünler”) sunmak ve geliştirmek, Site’de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hesabınız ve Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size müşteri hizmetleri sunmak, hizmet veren ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayarak bakım işlemlerinizin gerçekleştirmesine yardımcı olmak, kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetleri sunmak için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanabilir ve muhafaza edebiliriz:

Hizmetlerimiz ve Ürünlerimize erişim sağlamak ve bunların kullanılmasını sağlamak,

Site’de yer alan hizmet verenlere iş bulmak, ailelerin de uygun bakıcıyı bulması için iş ilanı çıkmasını sağlamak ve aile talepleri ile uygun bakıcıların eşleştirmesini yapmak,

Uygun eşleşmenin sağlanması için toplu e-posta, Whatsapp Mesaj ve SMS göndermek,

Size özel promosyon ve kampanya içeren bir Site içeriği sunmak,

Bakım geçmişiniz, dahili mesajlarınız ve diğer özelliklere erişiminizi sağlamak,

Hizmetlerimizi ve Ürünlerimizi özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgileri kullanmak,

Hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, şikâyet ve önerilerinizi değerlendirmek, uyuşmazlıkları çözmek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için sizinle iletişime geçmek veya başka şekilde gerekli olduğu ölçüde size müşteri hizmetleri sunmak ve ilgili işleme konu olan tarafların bilgilerini teyit etmek,

Kullanıcı Hizmet Sözleşmesini, varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeyi ifa etmek veya söz konusu sözleşmelerden ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da hakların kullanılabilmesi için gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek, bu kapsamda gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak ve onayınızın olduğu hallerde Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için e-posta, telefon, whatsapp, SMS ile sizinle iletişime geçmek, ve Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sizinle e-posta, telefon, whatsapp, SMS ile iletişime geçmek.

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Bizim Dadı, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Rıza metni ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Bizim Dadı’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bizim Dadı, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Rıza metni(Gizlilik Politikası)’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-posta, whatsapp mesaj gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak Çerezler iler toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer Veri Sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız Site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Bizim Dadı hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Site üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Rıza metni(Gizlilik politikası)’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Site’de bulunan başvuru formunu doldurarak bize teslim etmeniz ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle iletisim@bizimdadi.com’a göndermeniz gerekmektedir.

Bizim Dadı, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bizim Dadı’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu sözleşme, Bİ KARİYER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“bizimdadi.com”) ile şirketimizin internet sitesine ziyaretçi ve kullanıcı /üye sıfatıyla ulaşan tarafınız arasında herhangi bir ek sözleşme yada protokole gerek kalmadan karşılıklı olarak Kabul edilmiş sayılır.

Bizimdadi.com olarak, ziyaretçi ve kullanıcı /üye sıfatıyla ulaşan kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. Bu nedenle paylaşmış olduğunuz bilgiler Kullanım Koşullarında belirtilen amaç ve kurallar dışında kullanılmayacak, diğer kişi ve kurumlarla , aşağıda belirtilen zorunlu haller hariç olmak üzere paylaşılmayacaktır.

 • Adli ve İdari otorite tarafından kanuna aykırı olmayan soruşturma ve araştırmanın yürütülmesi amacıyla şirketimizden bilgi talep edilmesi
 • Devletin ilgili organlarınca çıkarılan Kanun, Yönetmelik vb hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar,
 • Ziyaretçi , Kullanıcı ve üyelerin hak ve güvenliklerini korumak amacıyla gerekli olan haller

Kişisel bilgileriniz ve ödeme amaçlı kullandığınız verileriniz, SSL güvenlik standardı ile şifrelenerek, kötü niyetli uygulamalar /kişiler /kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

Kullanıcıların IP adresleri genel istatistik ve geliştirme çalışmaları kapsamında kayıt altında tutulur.

Gizlilik rıza metnimiz ile ilgili tüm soru ve önerilerinizi iletişim adreslerimiz vasıtasıyla bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. Giriş

İşbu kullanıcı hizmet sözleşmesi (“Sözleşme”), GÖZTEPE MAH.BATIŞEHİR CAD. BATI.SİT.K BLOK APT.NO:2/2/042 BAĞCILAR – İSTANBUL adresinde kurulu BİZİM DADI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Firma) şirketince hazırlanan ve geliştirilen bizimdadi.com’un (“Site”) kullanımın koşullarını düzenler. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan üyeler (“Üye”), siteye üye olarak sözleşmeye dolayısıyla site kurallarına ve sözleşme koşullarına uygun davranmak zorunda olduklarını peşinen kabul ederler

Firma ve Üyeler , Taraf (ayrı ayrı) ve Taraflar (birlikte) olarak anılacaklardır.

Firma, ”Bizim Dadı” ve/veya ”bizimdadi.com” ve/veya ”site” olarak tanımlanmıştır.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Site’de ve sözleşmede belirtilmiş olan sunulacak hizmetlerden yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Site’nin amacı sağlık /hastalık kaynaklı olmayan bakım hizmetleri ve/veya ev hizmetleri almak isteyen Üyeler ile kendi konularında, uzman olan bakıcılarla (“Bakıcı”) ve/veya Ev Yardımcıları ile (”Ev Yardımcısı”) (ikisine de ”Bakıcı” olarak ifade edilebilir) buluşulabilmesini ve benzer hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Bizim Dadı, Site’de profilleri yer alan Bakıcıların ve diğer iş arayanların işvereni konumunda değildir, yalnızca internet sitesi platformudur. Bizim Dadı ile Bakıcılar arasında ;  iş sözleşmesi, kısmi zamanlı istihdam ,danışmanlık, taşeronluk, acentelik vb ilişkisi bulunmamaktadır.

 1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 3.1. Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda doğru ve gerçek bilgilerle doldurulması veya Bizim Dadı çalışanlarından birinin yardımı ile telefonda üyelik oluşturulması veya sitede bulunan araçlar ile üye olunması veya danışmanlık paketi satın alırken otomatik üye olunması işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi anlamına gelir. Bu kabul ile birlikte kullanıcı Üye statüsünü başlatmış olur. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte Site’den e-posta ve SMS ve şirket gsm hatlarından Whatsapp mesajı almayı kabul eder. Üyelik işlemi, ilan/Özgeçmiş yayınlama sayfasından işlem sırasında otomatik olarak veya kayıt ol sayfasından yapılan üyelik işlemleri ile veya danışmanlık paketleri sayfasından ürün satın alma işlemi yaparken otomatik olarak gerçekleştirilmiş olur. Üye bilgileri adaya eposta ile gönderilir ve üye dilerse şifre değişikliği yapabilir. 18 yaşından küçük olan kişiler başvuruda bulunamazlar.

3.2. Bizim Dadı herhangi bir sebep göstermeden, Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek koşullara bağlayabilir. Bizim Dadı tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddi, Bizim Dadı’nın Üye’yi yahut Üye tarafından iletilen bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

3.3. Üye, Site’nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı, şifre, hesap vb tüm bilgilerin kullanımından bizzat sorumludur. Üye’ye ait kullanıcı adı, şifre ve hesap ile gerçekleştirilen her işlem Üye tarafından gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması vb durumlar nedeniyle, Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararlardan tamamen Üye sorumlu olacaktır. Bizim Dadı Çalışanlarından herhangi birinin yardımı ile oluşturulan üyeliklerde beyan edilen e-posta adresine şifre değişiklik ve üyelik bilgileri otomatik olarak gönderilmekte olup üye şifresini dilediği gibi değiştirebilir.

3.4. Üye, oluşturulmuş hesaplarını yada kullanıcı adı gibi site kaynaklı verileri hiçbir şekilde başka bir kullanıcıya devir edemez, başkalarınca kullanımına izin veremez. Birden fazla açılan ve aynı üye tarafından açıldığı tespit edilen hesapların tümü yada bir kısmı Bizim Dadı tarafından silinebilecektir.

3.5. Üyenin, Site aracılığı ile irtibat kurduğu Bakıcı ile,  Bizim Dadı ‘yı komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak gibi durumlarının tespiti halinde, alacağı hizmet bedelinin on katına denk gelen bedeli, Bizim Dadı’nın ilk talebinde nakden ödeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

3.6. Bizim Dadı, zaman zaman Site üzerinden Üye / Üyeler’e yönelik türlü kampanya ve benzer uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar ile birlikte, site üzerinden sunulacak hizmetlerde kısmen indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazanımları yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden kısmi veya tüm kullanıcı ve üyelere yayımlanacaktır. Üye, bu tip faydalandırmaların Bizim Dadı’nın sadece kendi takdirinde olduğunu, ve bu tip uygulamaların Bizim Dadı adına bir taahhüt anlamına gelmeyeceğini, Bizim Dadı’nın her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.

3.7. Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Online Sözleşme ile Site’de yayınlanacak koşullara, genel ahlak ve adaba, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymak zorundadır. Herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini ve genel düzenini bozacak yada engelleyebilecek tüm davranışlar ile üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan işlem ve fiillerde bulunmayacaktır.

3.8. Üye, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından ve/veya herhangi bir Bizim Dadı çalışanı yardımı ile yüklenen içeriklerin tam, gerçek ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Site dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği yada gerçekleştireceği iletişimlerin ve Site’de paylaştığı yorumların kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya genel ahlak kurallarına aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere, herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Site’de paylaşılan ve işbu sözleşmenin koşul ve şartlarına aykırı içeriklerin tamamı yada ilgili kısımları Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’yi kullanma ve faydalanma imkanı kısmen ya da tamamen askıya alınabilecek veya tamamen engellenebilecektir.

3.9. Bizim Dadı’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, üye veya üyeler, yalnızca işbu sözleşmede belirtilen kurallar ve hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Bizim Dadı’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan görselleri, yazıları, işitsel imgeleri, video klipleri, dosya, katalog , list eve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Site’ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Bizim Dadı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bizim Dadı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.10. Bizim Dadı, Site’de yer alan bakıcı profili ve Site arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili bakıcı profili içeriklerini öğrenme amacıyla bakıcı profillerini görüntülemesine ve Site arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak bakıcı profillerine ulaşılmaya çalışılması, bakıcı profillerinin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Site’deki bakıcı profillerine link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Bizim Dadı tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Site veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Bizim Dadı’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Site veritabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Bizim Dadı’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.11. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Bizim Dadı, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Bizim Dadı’nın uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

3.12. Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.13. Üye tarafından herhangi bir şekilde Bizim Dadı’ya Site ve sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Bizim Dadı’ya ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Bizim Dadı’dan herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 1. bizimdadi.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Bizim Dadı’nın herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Bizim Dadı tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş olur. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye sorumlu olacaktır.

4.2. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Bizim Dadı’ya aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (a) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (b) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (c) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Bizim Dadı ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (d) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Bizim Dadı sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası ve Rıza metni kapsamında düzenlenmekte olup, Bizim Dadı Üye bilgilerini işbu Sözleşme ,Gizlilik Politikası ve Rıza Metnin de belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Bizim Dadı’nın alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Bizim Dadı tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası ve Rıza Metnin de belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Bizim Dadı, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

4.4. Bizim Dadı, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Bizim Dadı’nın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

4.5. Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

 1. Bakım/Ev Hizmetleri Aday Yönlendirmesi Hizmeti Alınmasına İlişkin Koşullar

5.1. Üye, ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak veya Site üzerinden ya da 0530 852 32 34 ve/veya 0552 860 3432 numaralı şirket hatlarını arayarak hizmet talebinde bulunabilir. Hizmet talebi ancak bakıcının/ev yardımcısının, hizmet talep eden(aile/hizmet alan) ile görüşmeyi onaylaması ile kabul edilmiş sayılacaktır.

Konu Hizmetler aşağıdaki gibi olup, Bizim Dadı  işbu hizmetlerde herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin  değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak yapılan tüm değişiklikler Kullanıcı Hizmet Sözleşmesinde güncellenir ve bizimdadi.com internet sitesinde online olarak yayınlandığı halde geçerli olur

Hizmetler;

a)Bakıcı/Ev Yardımcısı arayan ailelere kriterlerine uygun adayların site ve/veya şirket whatsapp business vb iletişim vasıtaları üzerinden profil bilgisi olarak sunulması

b)Ailenin/İşverenin uygun gördüğü adaylarla online/yüz yüze/ telekonferans şeklinde görüşmelerin düzenlenmesi

c)Aile/İşverene talep ettiği adayların iletişim bilgilerinin paylaşılması

d)Aile/İşverenini görüşme talep ettiği adayların referans ve kimlik bilgilerinin kontrolünün sağlanması

e)Sitede sunulan iletişim paketi hizmetleri ( iletişim paketleri karşılığında üye adayların eposta ve gsm numaralarının görüntülenebilmesi ) bizimdadi.com iletişim paketi satın alan kullanıcılara iletişime geçtikleri adayların aktif iş arayışında olduklarını taahhüt etmemektedir.

f) Aile/İşveren ve Bakıcı/Dadı özgeçmiş oluşturma hizmetleri

İşbu hizmetler sitede yayınlanmış danışmanlık paketleri kapsamında veya ücretsiz hizmetler kapsamında sağlanmakta olup aile/işverenlere ve/veya bakıcı/dadılara ilgili hizmetlerden birkaçı veya tamamı sağlanabilir. Hizmet detayları online satın alma yapılan danışmanlık paketinin / iletişim paketinin açıklamasında belirtildiği üzere aile/işveren tarafından kabul edilmiş sayılır.

5.2. Hizmet talebi, yukarıda bahsedilen hizmetlerden herhangi birinin verilmemesi halinde ve 0530 852 32 34 ve/veya 0552 860 3432 numaralı şirket hatları aranarak iptal edilebilir. Bunun dışında başkaca bir iptal söz konusu olmayacak ve ücret iade edilmeyecektir.

5.3. Bizim Dadı, Danışmanlık Paketlerinde belirtilmiş olan bakıcı değişikliği(en az bir yeni aday yönlendirme) işlemini uygun bir sürede yapabileceğini garanti etmemektedir. Ancak 30 gün içinde hiçbir aday yönlendirme hizmetinin yapılamaması halinde Üye’den herhangi bir ücret talep edilmeyecek varsa alınan ücret iade edilecektir.

5.4. Ulaşım masrafı, aile/işverenin talep ettiği özel sağlık raporları ve diğer talepler nedeniyle oluşacak masraflar, Site’de belirtilen paket hizmet bedeline dahil değildir. Söz konusu masrafların, bakıcı /ev yardımcısına verilip verilmeyeceği hususu Üye ile ilgili Bakıcı/ev yardımcısı  arasında değerlendirilecek olup, Üyelerin yada diğer tarafların söz konusu hususlarla ilgili Bizim Dadı’dan herhangi bir talepleri olmayacaktır.

5.5. Çalıştırılan TC vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu bakici/ev yardımcısının kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken tüm bildirimleri(sgk,çalışma izni vb), aile/işveren tarafından yapılacak olup, bu bildirimlerin eksik ya da hiç yapılmaması halinde bizimdadi.com a sorumluluğu olmaması rağmen yansıyan/yansıyacak tüm ceza, tazminat vb tutarlar aile/işveren tarafından karşılanır, ya da rücu edilir. Bizimdadi.com un söz konusu yasal bildirimlerin yapılmasına yönelik sorumluluğu bulunmadığını aile/işveren peşinen kabul eder.

 1. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

6.1. Üye’nin, Site üzerinden alacağı hizmete ilişkin ödeme, Bizim Dadı’nın iş birliği yaptığı ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

6.2. Ödeme Kuruluşu, Üye’nin hizmet talebini onaylamadan önce ödeme yapacağı kredi kartının, limit yeterliliğini sorgulama ve ilgili bedele blokaj koyma hakkına sahiptir.

6.3. Üye tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgisini hizmet almayı kabul etmesi durumunda online olarak kendisi ödeme sistemine girerek işlem yapacaktır.

6.4. Ödeme Kuruluşu ile Üye ve Bakıcı arasındaki ilişki Bizim Dadı’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Ödeme Kuruluşuna aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Bizim Dadı sorumlu değildir.

6.5. Hizmet verilmesinin ardından Üye’nin kredi kartına yansıtılmış ücretin iadesi olmayacaktır. Bizim Dadı, sadece kendi inisiyatifinde olmak üzere, özel bir promosyon olması veya kendi hatasını düzeltme amacıyla ücret iade yapma hakkını saklı tutmaktadır.

6.6. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Bakıcı tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Bizim Dadı’dan talep edilemeyecek olup Bizim Dadı yalnızca kendi verdiği yukarda belirtilmiş aracılık ve özgeçmiş yönlendirme hizmetlerine ilişkin olarak komisyon bedeli için Üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.

6.7. İşbu maddede belirtilen şekilde Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Bizim Dadı nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Bizim Dadı’nın bu hususta hizmet aldığı, Ödeme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi Ödeme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Bizim Dadı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Bizim Dadı, Bakıcı ve Üye arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Bakıcı’nın sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye’ye, bakım hizmeti verdiği kişiye veya üçünü kişilere vereceği zararlardan Bizim Dadı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Bizim Dadı, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bizim Dadı; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Bizim Dadı’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.3. Üye, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Bizim Dadı’nın Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Bizim Dadı’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Üye’nin Site’yi kullanması, bakıcı talebinde bulunmayı, bakım hizmeti almasını ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye üzerinde olacaktır. Üye’nin, almayı planladığı bakım hizmetlerine ilişkin Bizim Dadı’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bizim Dadı, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Bizim Dadı bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.5. Üye, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. Üye, Bizim Dadı’nın Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 1. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bizim Dadı işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin dijital ortamda okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

 1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

10.1. Bizim Dadı; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Bizim Dadı tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.

10.2. Üye, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Bizim Dadı tarafından silinebileceğini kabul eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.